A-
 A 
A+
http://www.wtzgubin.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/717225kolacja.jpg
http://www.wtzgubin.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/970791wsadzie.jpg
http://www.wtzgubin.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/107629bluszcz.jpg
thumbnailthumbnailthumbnail
http://www.wtzgubin.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/903602para.jpg
http://www.wtzgubin.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/337731woda.jpg
http://www.wtzgubin.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/785015jary.jpg
thumbnailthumbnailthumbnail
Pracownia rozwoju osobistego i zawodowego
czwartek, 24 stycznia 2008 12:52   
 

REHABILITACJA ZAWODOWA

?  Budujemy motywacj? do poszukiwania pracy

?  Uczymy si? tworzy? dokumenty aplikacyjne

?  Poznajemy mo?liwo?ci aktywnego poszukiwania pracy za pomoc? dost?pnych ?rodkw, metod i narz?dzi

?  Zapoznajemy si? z prawami i obowi?zkami pracowniczymi

?  Bierzemy udzia? w projektach z obszaru kszta?towania oraz rozwijania kompetencji z zakresu umiej?tno?ci zawodowych i spo?ecznych

REHABILITACJA SPO?ECZNA

?  Usprawnianie i rozwijanie sfery osobowej i spo?ecznej m.in. poprzez:

-        Prac? nad emocjami

-        Prac? nad ekspozycj? spo?eczn?

-        Nauk? samodzielnego podejmowania decyzji oraz realistycznego planowania i przewidywania skutkw dzia?a?

-        Wzmacnianie poczucia w?asnej warto?ci

-        Wchodzenie w role spo?eczne oraz sprawne funkcjonowanie w ich obr?bie

-        Rozwijanie zdolno?ci postrzegania rzeczywisto?ci w szerszej perspektywie

-        Jasne formu?owanie opinii i pogl?dw

-        Poszukiwanie i rozwijanie zainteresowa?

RELAKSACJA
wycisza i uspokaja emocje, pozwala zebra? si?y i odetchn??

Trudna sztuka podejmowania decyzji.

Asertywno??

Buduj?ce dyskusje i dialogi

Przygotowanie dokumentw aplikacyjnych